Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Het atelier is de plek van de kinderen, voor de kinderen en door de kinderen ingericht. Het is een ruimte met tafels en stoelen waar de kinderen kunnen tekenen, schilderen etc. Ook is er in het atelier nog een kamer waar de kinderen hun voorwerpen bewaren, deze kamer wordt de schatkamer genoemd.

Elke ochtend gaan de kinderen naar ‘de heuvels’. We sluiten de ochtend af in het atelier. Hier bespreken we vaak nog wat we hebben gezien of gevonden en gaan de kinderen een tekening maken.

In week twee hebben de kinderen een plattegrond gemaakt van ‘de heuvels’. Dit deden ze met zijn allen op een groot stuk wit papier.

Omdat het vandaag lekker weer was hadden we een nieuwe groot stuk wit papier meegenomen naar ‘de heuvels’. Daar gingen we opnieuw een plattegrond tekenen. Nu konden de kinderen kijken waar alles precies zit en het dan tekenen. Ook gingen de kinderen locaties zoeken en ze daarna op papier zetten.

De plattegrond wordt onder de andere plattegrond gehangen zodat we de verschillen kunnen zien en de leerlingen altijd kunnen kijken waar ze geweest zijn.

13

Het atelier

dag 04
24 mei 2012
Museum Toeval Gezocht
Vertellen over de week ervoor
Wat gebeurde er vorige keer?
De plattegrond
Plattegrond tekenen
Als overzicht op de muur en verder de kaart afmaken
Waar moet wat?
Klopt alles wel? Buiten een nieuwe plattegrond maken
De ideeën op papier
Alle schatten naar de schatkamer
Onze schatkamer
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.