Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wat gaan de kinderen vandaag onderzoeken? We starten in het atelier en de ouders mogen kijken wat de kinderen de vorige keer gemaakt hebben.
De kinderen mogen materialen kiezen om mee te nemen naar ‘de heuvels’, deze bestaan uit bakjes, tassen en een touw.

Observatie

Eenmaal bij ‘de heuvels’ rennen de kinderen meteen rond en veroveren het gebied opnieuw. Yves heeft een touw meegenomen omdat hij de vorige keer graag met een lasso in de bomen wilde klimmen. Ook de andere kinderen vonden het touw erg interessant, hierdoor kreeg het touw al snel verschillende doeleinden.

De kinderen begonnen met touwtrekken. Vervolgens gingen een aantal met een touw richting de bomen.

Yves: ‘mag ik mijn touw weer’
Chivayno: ‘Nee’
Yves: ‘kun jij in de boom klimmen?’
Kenneth: ‘ik kan in de boom klimmen met een knoop’
Kenneth: ‘au! Brandnetels’
Chivayno: ‘andere boom’
Damian: ‘hier zijn ook brandnetels’
Kenneth: ‘andere boom’
Chivayno: ‘ik ga straks met Damian naar de grot’
Damian: ‘nee ik ga boomklimmen,
Chivayno: ‘hee dat is boomschimmel’
Kenneth: ‘au! ik heb puistjes’

Damian: ‘mag ik de andere even’
Yves: ‘ik heb hem al’
Yves: ‘ik zit hier achter, dan kan ik zo klimmen, zitten er geen spinnen in?’
Yves: ‘heel hoog in de bomen klimmen’
Damian: ‘ik ga knopen aan de takken en dan kan ik klimmen’
Kenneth: ‘ik wil spiderman zijn, dan kan ik in de bomen klimmen’

Later ontstond er een discussie omdat Yves het touw graag mee wilde nemen naar het water om te vissen. Damian wilde graag bij de boom blijven om te klimmen.

Reflectie

Yves wist meteen wat hij met zijn touw zou doen en had zij plannetje al helemaal uitgedacht. Toen uiteindelijk bleek dat het niet werkte om met een touw in de bomen te komen bedacht hij om ermee te gaan vissen.

In het atelier kwam het touw niet meer ter sprake. Volgende week gaat het touw weer mee, dan gaan we bekijken wat de kinderen er mee gaan doen.

12

Multifunctioneel touw

dag 03
23 mei 2012
Alle kracht wordt gebruikt
Allemaal hard trekken
Damian knoopt het touw
Christiaan helpt ook mee knopen
Het lasso gooien
In de boom klimmen
Touwtrekken
Trijntje touw
Yves is vastgemaakt
Yves met zijn touw
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.