Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wat gaan de kinderen vandaag onderzoeken? We starten in het atelier en de ouders mogen kijken wat de kinderen de vorige keer gemaakt hebben.
De kinderen mogen materialen kiezen om mee te nemen naar ‘de heuvels’, deze bestaan uit bakjes, tassen en een touw.

Observatie

Eenmaal bij ‘de heuvels’ rennen de kinderen meteen rond en veroveren het gebied opnieuw. De bakjes waren meegenomen zodat de kinderen zand, bloemetjes, diertjes of andere dingetjes konden verzamelen en mee konden nemen naar het atelier.

J-ell: ‘kijk er zit allemaal krijt in de schelpen, dat moet er uit’.

J-ell had al snel een aantal schelpen gevonden. Ze ging op de heuvel zitten en deed haar schoenen uit. Ze stopte de schelpjes tussen haar tenen en roept haar vriendinnetje Ezme. Behalve Ezme kwam ook Plamedie erbij.

Ezme: ‘wat wou je hoe werkt het’?
J-ell: ‘doe je schoenen uit’
Ezme: ‘het zijn mijn slippers, voor m’n verjaardag gekregen’
J-ell: ‘Kijk uit! Ik vind het niet leuk’, dat mag je nooit weer doen, ga maar ergens anders zitten, ik riep Esmee niet jou’.
Ezme: ‘oh lekker in de zon’
J-ell: ‘dan masseer ik je voetjes’, je moet nagellak opdoen Esmee, kijk zo’. ‘Je moet het eerst drogen en dan erop doen’.

Plamedie: ‘wie heeft die hoed gemaakt?, andersom is het een 2’.

Reflectie

In het atelier mochten de kinderen vertellen wat ze allemaal hadden meegenomen. Er kwamen heel veel schelpjes uit verschillende tassen. Het was opvallend dat J-ell noch Ezme iets heeft verteld over de schelpen.

De kinderen hadden geen tijd meer om nog iets te maken in het atelier. Als daar volgende week wel weer tijd voor is, zijn we benieuwd of de dames nog iets gaan doen met de schelpen.

11

Schelpen

dag 03
23 mei 2012
De verjaardagshoed, 5 of 2?
J-ell maakt haar tenen mooi
J-ell masseert Ezmé haar voeten
Mooie tenen
Kyshan zoekt ook schelpen
Schelpen tussen de tenen
Schelpen zoeken
Veteren
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.