Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wat gaan de kinderen vandaag onderzoeken? We starten in het atelier en de ouders mogen kijken wat de kinderen de vorige keer gemaakt hebben.
De kinderen mogen materialen kiezen om mee te nemen naar ‘de heuvels’, deze bestaan uit bakjes, tassen en een touw.

Observatie

Eenmaal bij ‘de heuvels’ rennen de kinderen meteen rond en veroveren het gebied opnieuw. De bakjes waren meegenomen zodat de kinderen zand, bloemetjes, diertjes of andere dingetjes konden verzamelen en mee konden nemen naar het atelier.

De vorige keer bij de heuvels, hadden de kinderen een zandberg ontdekt. Deze berg was er nu niet meer, maar ook ander zand was erg interessant.

Anya: ‘Steentjes’
Anya: ‘Je kan een beetje eraf doen’
Anya: ‘Het is bijna zand geworden’
Anya: ‘Dan wordt het chocolademelk van maken’
Christiaan: ‘je kan daar geen chocolademelk van maken’
Anya: ‘Jawel’

Reflectie

Anya en nog wat andere kinderen hadden zand en stenen meegenomen naar het atelier. Toen de leerlingen mochten laten zien wat ze hadden meegenomen ontstond er een gesprek over modder en stenen.

Cheyenne: ‘Ik heb er modder bijgelegd’
Anya: ‘Het is een beetje chocolademelk lijkt het op’
Anya: ‘Dit is een steen van oranje’
Cheyenne: ‘hier zit modder op’
Anya: ‘Dit is zacht met modder’
Cheyenne: ‘je moet het niet kapot maken’
Anya: ‘chocolademelk met water dan krijg je dit’

10

Modder

dag 03
23 mei 2012
Al onze schatten
Anya bezig met de modder
In het museum vertellen over chocolademelk
Kyshan draagt een zwaar blok modder
Modder zoeken
Modder
Robin, Chivayno en Joseph
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.