Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wat onderzoeken de kinderen vandaag? We starten in het atelier om de onderzoeksplek in kaart te brengen. Op een groot wit vel papier mochten de kinderen gezamenlijk een plattegrond maken van de onderzoeksplek van de eerste dag. Wij nodigen de kinderen uit om ook hun eigen fijnste plek ‘bij de heuvels’ te tekenen.

Observatie

De kinderen tekenen hun eigen unieke plek.


J-ell: ‘We maken slakken’.
Damien: ‘Slakken op je hand, ik teken de heuvel en ik kleur het in met geel’.

Damien ontdekt tijdens het tekenen verschillende technieken. Hij maakt zijn heuvel met krijt en ontdekt dat je door te vegen de tekening mooi kunt inkleuren.

Tijdens de presentatie houden wij zijn tekening op de kop. Waarschijnlijk zag Damien op dit moment een nieuwe voorstelling in zijn eigen werk. Hij vertelt namelijk heel ander verhaal dan tijdens het maken van de tekening. De heuvel is nu een auto met daarin een poppetje.

Reflectie

De kinderen kwamen vandaag meteen naar het atelier en lieten hier hun werk hun ouders zien. Ze reageerden op de presentatie, waarin van de vorige keer te zien zijn. De kinderen hadden al snel de smaak weer te pakken. De fantasieën vloeiden rijke door het lokaal en alle personages, van tijger tot spook, waren weer aanwezig.

Doordat we de hele dag binnen moesten blijven, in verband met het weer, verloren sommige kinderen snel hun concentratie. Na het buitenspelen was iedereen er met zijn aandacht weer volop bij en werd er met nieuwe energie aan de tekeningen gewerkt.

08

De rijdende berg

dag 02
16 mei 2012
Damien verteld over zijn 'rijdende berg'
Damien ziet opeens wat anders in zijn tekening
Op de achterkant staat nog een slak
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.