Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wat onderzoeken de kinderen vandaag? We starten in het atelier om de onderzoeksplek in kaart te brengen. Op een groot wit vel papier mochten de kinderen gezamenlijk een plattegrond maken van de onderzoeksplek van de eerste dag. Wij nodigen de kinderen uit om ook hun eigen fijnste plek ‘bij de heuvels’ te tekenen.

Observatie

Tijdens het tekenen van het fijnste plekje, zondert Christiaan zich af. Hij gaat aan een tafeltje zitten en tekent. Hij begint met het tekenen van een vlinder en een bloem. Vervolgens loopt hij naar de plattegrond en wijst de bomen aan als fijnste plek.

Christiaan pakt de kleur beige: ‘Dat zie je ook bij de bomen, er moet nog een andere kleur bij, de boom heeft verschillende kleuren’.
Christiaan: ‘Je hebt de boomstam want dan vallen de blaadjes niet’.
Christiaan: ‘Ik moet nog een blauwe stift’.
‘Dit kan niet, alleen met een potlood kan dat’.
‘Dit is Melissa, die is ook bij die berg geweest’.
‘Melissa vliegt nu met vliegschoenen’.
‘Ik ga er een hartjesballon van maken’.
‘Ik zag bloemen, vlinder, lucht, zon, bomen, gras, een poppetje’.
‘Ik kan er nog meer bij maken, bloemen’.
‘En nu nog vuurwerk’.‘Stipjes zijn ook vuurwerk’.
‘Deze bak is makkelijker om te gebruiken’.
‘Kijk dit papiertje zit zo’.
‘Wat gaan we nu doen’.
‘Ik haal hem weg’.

Reflectie

Het was opvallend dat Christiaan allemaal kleuren gebruikte aan de hand van de werkelijkheid. Hij tekende eerst de omlijning en vervolgens kleurde hij alles in. Christiaan zoekt ook naar oplossingen voor fouten die hij heeft gemaakt in zijn tekening. Hij maakte hartjes maar wilde deze later toch weg hebben. Hij probeerde het met een gum, maar merkte op de je wasco niet uit kunt gummen. Later bedacht hij om van de hartjes ballonnen te maken.

Ook zijn fantasie komt steeds meer naar boven. Christiaan tekent slingers en vertelt dat zijn zus jarig is en het viert op de berg. Zodra hij iemand in de kring hoort praten over vuurwerk bedenkt hij dat er nog vuurwerk op zijn tekening moet komen.

06

De fijnste plek

dag 02
16 mei 2012
Christiaan tekent zijn fijnste plek
De boom heeft verschillende kleuren
Christiaan druk aan het werk
Christiaan tekent ook de slinger voor Melissa's verjaardag, dat is zijn fijnste plek
Christiaans fijnste plek
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.