Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wat gaan de kinderen vandaag onderzoeken bij de heuvels? Er zijn verschillende plekken waar de kinderen onderzoek kunnen doen, een daarvan is ‘de zandbult.‘ De zandbult’ is een plek aan de voet van de heuvel.

Observatie

Een groepje jongens klimt op de bult. Tijdens hun tocht omhoog veranderen zij in tijgers.

Robin: ‘ik ben aan het klauwen’
Chivayno: ‘met mijn tijgerklauwen kan ik klimmen, kijk maar!’

Reflectie

De kinderen kwamen terecht in een soort theaterspel. Ze gaven elkaar een rol en maakten hun handen zwart. Ze noemden zichzelf gevaarlijke tijgers en ook monsters kwamen regelmatig voorbij.

Wij vonden het bijzonder hoe de kinderen met elkaar opgaan in het spel. Twee meiden fluisterden elkaar iets in, waardoor het monster ineens meer karakter kreeg. De jongens geven elkaar een rol of nemen zelf een rol aan en iedereen accepteert en reageert hierop.

Het was verbazingwekkend dat de kinderen in hun tekeningen geen aandacht meer hebben geschonken aan hun theaterspel over tijgers. Wel kwam het nog even ter sprake.

‘ ik ben de baas van de tijgers’.
‘ maar ik was ook de baas van de tijgers’.

05

De zandbult

dag 01
9 mei 2012
De dames veranderen in tijgers
De zandbult
Tijger Chivayno
Chivayno is de baas van de tijgers
Klauwen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.