Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wat gaan de kinderen vandaag onderzoeken bij de heuvels? Er zijn verschillende plekken waar de kinderen onderzoek kunnen doen.

Observatie

Een aantal kinderen ontdekte een plek die ‘ de put en kuil op de heuvel’ wordt genoemd. De plek bevindt zich boven op de heuvel en of het gat een ‘put’ of een ‘kuil’ is, daar zijn de meningen over verdeeld. Een stukje verderop werden allemaal blikjes gevonden, deze werden meegenomen om mee te gooien.
Een groepje raakte aan de praat over ‘de put en kuil bij de heuvel’.

Esmee: ‘kijk eens, hier is een put’
Cheyenne: ‘nee, het is een gat’
Esmee: ‘nee hoor het is een put’
Christian: ‘We weten niet wat er in het gat zit, hij is dicht, we kunnen er niet in, dan worden onze kleren vies’
Yves: ‘dan wordt onze moeder boos’
Larien: ‘er zit een spin in’
Christian: ‘dan gaan we er maar niet in’

Ook vonden de kinderen hier blikjes en begonnen hiermee te gooien. Op deze manier waren de kinderen de ruimte en het geluid aan het ontdekken.

Damien: ‘ik zie een blikje bier’, heb ik op het gras gevonden’ iemand heeft het opgedronken en weggegooid’
Kenneth: ‘dit is cola’
Damien: ‘nee bier’
Kenneth: hoe zie je dat het bier is
Damien: ‘het is groen’

Reflectie

De kinderen ontdekten ‘de put en gat op de heuvel’. Ze raakten aan de praat over hoe je het nou precies moest noemen een gat of een put. Ook kwam ter sprake wat er in het gat zou zitten. Toen de kinderen een spin ontdekten rende ze allemaal gillend weg.

Het is ons opgevallen dat de kinderen constant op elkaar reageren en elkaar aanvullen. Ze gaan voortdurend mee in elkaars fantasie en leren ook van elkaar.

Tot onze verbazing hebben de kinderen zich in het atelier niet meer bezig gehouden met ‘de put en gat op de heuvel’. Ook die bierblikjes zijn niet meer voorbij gekomen in tekeningen.

04

Put en gat op de heuvel

dag 01
9 mei 2012
Chivayno heeft zijn handen vol met blikjes
Bierblikjes
Het is bijna niet te houden, zoveel blikjes
Christiaan verzamelt ook blikjes
Blikjes verzamelen
Om de put
Christiaan vertelt dat je er niet in mag, dan word je vies
Bij de put
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.