Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wat gaan de kinderen vandaag onderzoeken ‘bij de heuvels’? Er zijn verschillende plekken waar de kinderen onderzoek kunnen doen, een daarvan is ‘bij de grot’. ‘Bij de grot’ is een tunnel waar voetgangers en fietsers in het dagelijks leven doorheen gaan. In de tunnel kun je verschillende muurschilderingen vinden.

Observatie

Toen ontdekten de kinderen ‘de grot’. Nadat enkelen ‘de grot’ hadden bezocht volgde de rest.
‘zullen we in de grot kijken’
‘waarom gaan jullie hier in?’
‘glas!’
‘dit is het grot van de monster!’

de kinderen gooien driftig met blikjes tegen de muur en de grond.
Yves: ‘we zijn geluiden aan het maken’, enge geluiden, spookgeluiden’.

Reflectie

De kinderen testen het geluid uit door te schreeuwen en gillen. Op de grote heuvels kwam het geluid heel ver, maar toen ze in ‘de grot’ begonnen te gillen werd het geluid weerkaatst. De kinderen vonden dit interessant en konden niet meer stoppen met gillen. Er werden takken en blikjes gezocht om extra hard geluid te maken.

In het atelier waren de kinderen nog steeds bezig met het monster uit de tunnel. Dit resulteerde in monsters in de tekeningen.

03

Bij de grot

dag 01
9 mei 2012
Gooien met blikjes en slaan met stokken
Het monster
Iedereen luistert en maakt geluiden
Slaan met de stokken op de betonnemuur
Yves slaat met een blikje tegen de muur
Ze ontdekken de ruimte door het maken van geluiden
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.