Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wat gaan de kinderen vandaag onderzoeken bij de heuvels? Er zijn verschillende plekken waar de kinderen onderzoek kunnen doen. Een plekje waar twee kinderen belandde was ‘bij de brug’. Dit is een plek vlak bij het water waar een bruggetje overheen gaat.

Observatie

Vrijwel niemand kwam bij dit punt terecht op twee kinderen na. Zij raakten in gesprek over deze plek.
Chivayno: ‘de brug is oud, want hij is lang geleden gemaakt’. ‘Dat kan je zien aan het zand, kijk maar!’
Robin kijkt naar het zand.
Chivayno: ‘Daar mogen we niet in he, dat is gevaarlijk’
Chivayno: ‘ Mijn oma is ook oud, ik heb er wel twee!’ ‘en ik heb ook twee opa’s’.

Reflectie

Deze twee kinderen kwamen samen terecht ‘bij de brug’. Chivayno vertelde dat de brug al heel oud was en bracht dit in verband met zijn oma. Robin luisterde rustig en praatte mee over zijn opa’s en oma’s.

Ook in het atelier hebben de jongens het hier niet meer over gehad en in hun tekeningen vinden we er niks meer van terug.

Wij vonden het zelf een heel interessant stukje omdat de kinderen zelf verbanden aan het zoeken zijn.

02

Bij de brug

dag 01
9 mei 2012
Chivayno en Robin ontdekken de brug
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.