Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wat gaan de kinderen vandaag onderzoeken bij de heuvels? Er zijn verschillende plekken waar de kinderen onderzoek kunnen doen, een daarvan is ‘bij de bomen’. ‘Bij de bomen’ zijn twee bomen naast elkaar bij het water. De takken van beide bomen lopen in elkaar over.

Observatie

De bomen trekken veel aandacht. Kinderen lopen er langs en merken op dat je er kunt schuilen.
Yves: ‘kijk de bomen maken een brug, daar kun je onder schuilen’.
Yves: ‘ik wil in de bomen, maar dat kan niet, want dan moeten ze eerst om, gekapt’. ‘Dat is niet handig want dat is niet goed voor de bomen’. ‘dan ga ik met een lasso, want daar boven is goud’.

Reflectie

De kinderen waren bij ‘de heuvels’ en begonnen meteen met rondrennen. Ze ontdekten hun vrijheid en wilde de heuvels innemen. Door met hun armen wijd rond te rennen en het gegil in de ruimte te laten klinken ervoeren zij hun nieuwe plek. Toen ontdekten zij de plek ‘bij de bomen’.

Yves hield zich in het atelier nog steeds bezig met zijn lasso en de schat boven in de bomen. Dit resulteerde tot een tekening als schatkaart.

Tijdens de reflectie hebben we besloten dat we de volgende keer touw en scheppen meenemen naar ‘de heuvels’, wij zullen dan ervaren hoe Yves zijn probleem oplost en wat zijn klasgenoten gaan ondernemen.

01

Bij de bomen

dag 01
9 mei 2012
De klas rent
Rennen, rollen.. ervaren!
Rennend de heuvel af!
Vrijheid!
De bomen die een brug vormen volgens Yves
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.