Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Nicoline werkt in de klas met 2 verschillende groepen. Het is de bedoeling om geluiden/instrumenten te maken, maar voor velen is het knutselen en hoe het eruit gaat zien (ook) wel erg belangrijk. Er zijn veel materialen, plankjes, lege cds, wc-rollen eierdozen, sateprikkers yoghurtbekers, elastiekjes enz.

Er ontstaat een grote varieteit aan instrumenten en geluiden.
Eierendozen worden met elastiekjes bespannen. Hele drumstellen worden uit lege dozen gemaakt die aan elkaar en op elkaar geplakt worden. Uit papierrollen worden toeters geknutseld. Elastiekjes worden aan boekenkaststeunen vastgemaakt om een harp te maken.

Saïnson heeft een groot muziekkasteel gebouwd en Maybritt heeft een hele fijne kleine vioolstok gemaakt. Niels T. hamstert plankjes en heeft een hele arsenaal aan geluiden bij elkaar verzameld. Hij maakt uiteindelijk wel 3 instrumenten! Op een doos tokkelt hij met elastiekjes, hij wrijft stukken hout over elkaar en trommelt op een blik dat rammelt.

Ook gaan sommige kinderen spontaan in een hoekje zitten om samen muziekstukjes te bedenken met hun nieuwe instrumenten.

Reflectie

Het maken van een prachtig muziek-object stond centraal. De kinderen hadden eindeloos veel ideeën over het uiterlijk van hun instrument. Ze waren zich tijdens het maken echter niet bewust hoe het zou klinken. Sommigen hebben een fantasieobject gebouwd, andere kozen voor een bestaand voorbeeld zoals drumstel of een toeter met gaten erin.

42

Dag 11- Instrumenten maken

dag 11
21 april 2009
Veel variatie in geluidenmakers.
Hoe klinken de instrumenten?
Aan het werk.
De oogst.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.