Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Nog meer beeldmateriaal van de viooltjessessie.

41

Dag 11 - Inki en de viooltjes (2)

dag 11
21 april 2009
Serra, Lucas, Niels en Maybritt.
Naomi, Cindy en Megan.
Vioolspelen: Luuk, Britt en Rayan.
Jill, Martin, Perline en Rob.
Rens, Pepijn, Cheyenne en Michelle.
Viggo, Lars, Dena en Niels.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.