Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Alle kinderen mochten vandaag onder leiding van Inki op een klein viooltje spelen; steeds drie kinderen tegelijk.
Eerst krijgen de kinderen uitleg over hoe je de viool vasthoudt.
Inki komt langs met een afgezaagde strijkstok(deze is lichter, dus ook makkelijker vast te houden) Inki legt uit dat je de stok heel losjes vasthoudt en plaatst de stok in de hand( de duim wordt voor het gemak onder de stok geplaatst). De kinderen bewegen met hun arm net alsof ze echt strijken.
Inki komt  nu langs met een nepviooltje en plaatst die op de schouder van het kind en vraagt het kind het hoofd naar de viool te draaien en de kin op de viool te leggen, kinderen doen net alsof ze vioolspelen.
Daarna mogen de kinderen het met een echte viool proberen. We proberen te tokkelen (met de wijsvinger van de rechterhand de snaar bewegen) en de dunne snaar te zoeken die hoogklinkt( de e-snaar) en de dikke snaar die laag klinkt(g-snaar). Er wordt heerlijk verkend en getokkeld! Daarna komt Inki langs met echte stokken, plaatst de stok in de hand en zet hem op de goede plaatst op een snaar. Inki strijkt met het kind, doet voor: als je snel en kort heen en weer gaat klinkt het kort als je flink strijkt klinkt het langer, zo voelt het kind wat de mogelijkheden zijn, ook hoe je met je arm naar de 4 verschillende snaren gaat. Inki komt nog een keer langs om ook te laten voelen hoe je je vingers van je linker hand op de viool moet plaatsen. de violen hebben  4 hulpplakkers waar de vingers op moeten staan.  Je hebt 4 vingers en een duim. Vingers een voor een  op de plakkers, duim tegenover  de 1e vinger.

Nu gaan de kinderen zelf aan de gang met het verkennen van de viool. Er wordt getokkeld, geslagen op de snaren met de stok, langzaam, snel gestreken, samen gespeeld, geluisterd naar elkaar. De muzikale gesprekjes die we de voorgaande dagen met verschillende materialen hadden uitgeprobeerd, ontstaan nu ook spontaan en dan zijn de 15 minuten eigenlijk veel te snel weer om.

Iedereen is vreselijk enthousiast , trots en ook verbaasd dat het eigenlijk niet zo moeilijk is. Als iemand je maar uitlegt hoe je op een instrument kan spelen, kan je eigenlijk wel alles leren!
Opvallend hierbij was de enorme concentratie van de kinderen.

40

Dag 11 - Inki en de viooltjes

dag 11
21 april 2009
Inki legt het uit: eerst met nepviooltjes.
tokkelen op de viooltjes....
...en dan strijken.
Het kan ook met je vingers erbij.
Gesprekje met de viooltjes; Wesley ontdekt de lange streken.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.