Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kinderen maken in groepjes van 3 en 4 muziekstukjes waar ritme, vraag en antwoord en stem in moet zitten. Ook de geluidenblikken van de vorige keer worden gebruikt.

Toevallig ontstaan er een jongensgroepje een meisjesgroepje en twee gemengde groepjes.
De jongens hebben zanger Luuk , die ook drumt en nog drie drummers. Zanger Luuk wordt wel enigsinds overdrumd, dat vinden de jongens ook. Maar ze wilden toch allemaal hun drumrol niet opgeven.
De meisjes hebben een schattig paardenstukje met gebries en gehinnik, eerst om beurten en vervolgens, op een teken, tegelijk. Ook zit er een galopritme op het blik in.
Het ene gemende groepje had twee zangers, Chris en Mieke, die ombeurten zongen en een ritmesectie Martin.
Het andere gemengde groepje kwam er niet uit of ze spannende of enge geluiden gingen maken dus deden ze dit in tweetallen om beurten, er waren wel mooie klankeffecten.

Iedereen liet zijn stukje aan de anderen horen, overigens zonder enige gene. Sommigen hadden wel vier liedjes!
 

Martin (na opvoeren van het 'stukje'): "Het was echt even een beetje een eigen wereldje."

Rayan na het uitvoeren: " Zijn we nu geslaagd?"

Cindy: Ik begin wel (laat gehinnik horen) en dan doe jij dit (wijst naar Sam en maakt briesend geluid)
Sam: Moet ik dat 20 keer doen?
Cindy: Je moet 20 keer tellen, zó:
Ze begint te tellen en beweegt erbij terwijl ze hinnikt. Dan gebaart ze naar Sam en Sam begint te briesen, terwijl Maybritt met het blik rammelt.
Sam: (na een tijdje) En wanneer is het dan klaar?
Cindy: Als Maybritt zo met haar stokje slaat.
Sam: En dan stoppen we
Cindy: Zullen we het nog een keer doen?

39

Dag 10 - Groep Atie en Nicoline

dag 10
7 april 2009
-Eng in the house- liedje van Luuk, begeleid door Rayan (vocals), Sainsons en Viggo.
Lied van zangers Chris en Mieke, begeleid door Martin.
Overleg over het Paardenstukje.
Het groepje met de spannende en enge geluiden.
De uitvoering, met een mooi begin en eind.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.