Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag legt Oene uit wat componeren is en hoe hij componeert. Hij hoort de muziek in zijn hoofd en schrijft het op papier zodat musici het uit kunnen voeren. Dan geeft hij aanwijzigen hoe hij zijn muziek bedoelt heeft.
De musici spelen en zingen een kort stuk van Oene en repeteren met hem voor de klas. Het stuk heeft een vraag en een antwoord.
Hoe je je met vraag en antwoord muzikaal kan uiten staat vandaag centraal.

In twee groepen zingen de kinderen de vraag en antwoord van Oene’s stuk. De musici en Oene vragen de kinderen zingend hoe ze heten en de kinderen antwoorden zingend. Onderling proberen de kinderen vragen en antwoorden te zingen.
Oene laat zijn cajon (een handtrommel met een slagvlak uit hout waarop je kunt zitten ) zien en speelt erop. De kinderen laten hun rammelinstrumenten aan Oene horen. Oene op zijn cajon en de kinderen met hun instrumenten spelen vraag en antwoord.

37

Dag 10 - In de grote groep

dag 10
7 april 2009
Oene heeft een stukje geschreven met vraag en antwoord erin.
Zo klinkt het eerst......maar is dat wel hoe Oene het bedoeld heeft?
Hé, we kunnen het ook zingen!
Maar zo klinkt het toch het mooist.
Oene laat de 'cajon' zien, een soort 'ritmekastje' waar je op kunt slaan.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.