Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kinderen zitten op de bankjes in de speelzaal. Inki zit op de grond en nodigt de kinderen uit zingend te vertellen wat ze tijdens het weekeinde hebben gedaan. Ze kunnen bedenken, als ze aan het zingen zijn of ze het hard of zacht willen vertellen, spannend, vrolijk of droevig.

Inki merkt op dat het best wel lastig is om met de stem iets te doen. Ze zingt dat de kinderen nu met elkaar mogen kletsen in geluidentaal maar dat ze elkaar wel moeten laten uitpraten. Ze maakt zingend groepjes van twee die zich in de speelzaal verdelen. De kinderen zijn druk bezig. Sommige praten in geluidentaal.
Na een tijd komen ze weer bij elkaar in de kring.

Luuk en Lucas voeren een kikkergesprek op “kwaak”. Ze bewegen door de ruimte. Inki vraagt aan de andere kinderen waar het gesprek over ging.
Dena: Over kikkertjes.
Inki vraagt of het een vrolijk gesprek was.
Kinderen: Ja.

Myrthe en Rayan doen een gesprek:
Het is ook op “kwaak” maar met meer variatie en nog andere geluiden erbij. Het valt op hoe expressief ze zijn met hun gelaatsuitdrukkingen.
Inki: Waar ging dit gesprek over? Was het net zo vrolijk als het gesprek van Luuk en Lucas?
Perline: Nee, het was grappig.

Michelle en Maartje zijn aan de beurt:
Ze spelen twee paarden die vrolijk hinniken. Dan worden ze boos op elkaar. Ze schuiven met hun benen.
Inki: Waar hadden die paarden het over?
Niels T.: Ze gingen huilen.
Inki: Wat was het gevoel daarbij?
Michelle: Boos. We gingen vechten met elkaar. En we waren heel blij met elkaar daarom deed ik zo (hinnikt als een paard) en toen werden we boos.

Inki legt uit dat je met geluiden niet een woord hoeft te zeggen maar dat het ook over een bepaald gevoel kan gaan en dat ze volgende keer ermee verder gaan.

Zingend vertellen wat je tijdens het weekeinde hebt gedaan

Luuk met trompetgebaar zingt: Ik ging fietsen.
Lucas met de zelfde toonval: Ik ging naar zwemles.
Luuk zet voort: Ik ging naar mijn vader met dennenappels gooien.
Rayan ook in de zelfde toonval: Ik ging op een verjaardag.

Inki nodigt uit om nog een geluid erbij te verzinnen.
Inki geeft zingend antwoord.
Niels T.: Oei oei oei oei!

Tussen Sam en Inki ontstaat er een heel klein zingend dialoog.
Dena zingt: Ik ging naar de duinen.
Inki zingt: Wat ging jij daar doen?
Dena zingt: Ik ging door de duinen rollen, rolle, rolle rollen!

31

Dag 7 - Groep Inki

dag 07
23 maart 2009
Sam en Inki hebben een klein zingend dialoog.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.