Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In de grote groep
Musici: Petra en Inki
Vandaag zullen vier muzikanten van Amsterdam Sinfonietta een muziekvoorstelling komen spelen. Onder de naam 'KleuterSinfonietta' spelen de musici van Amsterdam regelmatig voorstellingen voor kinderen van 4 tot 6 jaar oud, op scholen en in het Amsterdamse Concertgebouw [www.kleutersinfonietta.nl]. De voorstelling van vandaag heet: 'Schipper mag ik overvaren', en wordt iets aangepast aan de leeftijdsgroep van dit project.
Eerst komen de kinderen, zoals elke keer, bij elkaar in de grote groep.
•    Petra en Inki willen proberen bij de groepsimprovisatie een muzikale dialoog te voeren
•    Ook maken we weer een rondje met namen in geluidentaal (zingen)
•    We luisteren naar de muziek van Kleutersinfonietta en vragen de kinderen naar hun associaties
•    In twee groepen gaan we uit elkaar. We zullen de geluidentaal onder de kinderen stimuleren en hiermee onderling gesprekken voeren.

Groepsimprovisiatie
De kinderen pakken de geluidentaal meteen op, eerst in de grote groep en dan in gesprekjes onderling.
De kinderen zingen hun voor- en achternaam. Sommige kinderen doen elkaar na, andere hebben een eigen idee.
De kinderen zingen het lied “Wie ben jij” uit Kleutersinfonietta. Ze luisteren naar diverse fragmenten van muziekstukken die in de voorstelling gespeeld worden en vertellen over hun associaties.

De kinderen luisteren naar een fragment uit een strijkkwartet van Sjostakovitjs, ook uit Kleutersinfonietta. Petra vraagt aan de kinderen: “Waaraan moeten jullie denken als jullie dit horen?”

Lukas: “Woestijn – daar waar heel veel zon is en het is heel warm.”
Lars: “Doet me aan Mexico denken toen het heel donker was.”

De kinderen luisteren naar een ander fragment uit een Beethoven strijkkwartet.
Pepijn: “Arabische muziek.”
Chris: “Als een moordfilm.”
Luuk: “Doet me denken aan een koninkrijk.”
Lucas: “Aan een kerk.”
Lars: “Paarden die rennen.”
Luuk: “Beetje fransachtig.”
Milo: “Een boos liedje.”
Jill: “Een soort van orkest.”
Chris: “in het midden als een soort van gevecht.”
Martin: “Als een film die gaat beginnen.”
Lucas: “Onweer boven een kasteel.”

29

Dag 7- In de grote groep

dag 07
23 maart 2009
KleuterSinfonietta.
Luisteren en meebewegen.
In 4 groepjes een 'geluidenmaaltijd' maken voor de kapitein.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.