Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We gaan op zoek naar spannende, zachte geluiden.

Maartje gaat zachtjes met haar handen over het bankje, Myrthe zegt whooooo (beetje spookachtig) Dena gaat met de burostoel heen en weer, Rens heeft een mooi glijbaangeluid Naomi schuift met het bankje heen en weer.
Nicoline vraagt de jongens en de meisjes om een stukje te maken en met behulp van Dolly wordt er vrij goed samengewerkt, vooral bij de meisjes. Er komt een heel mooi ritmisch spookstukje uit met schuivend en op en neergaande bankjes en op de 4e tel een 'wooooh' ,ze vinden wel de eindchoreografie erg belangrijk met op de grond gaan liggen enzo. Maar als ze later in de klas hun stukje laten horen is de spanning zo te voelen van hoe spannend het is dat ze dit spontaan vergeten.

28

Dag 6 - Groep Nicoline

dag 06
12 maart 2009
De meisjes demonstreren hun 'stukje', de jongens luisteren.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.