Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Voor de pauze waren de kinderen bezig met het verzinnen van spookverhalen en geluiden daarbij zoeken.
Petra schrijft in het midden van een vel papier: ‘spannende geluiden'
Ze vraagt de kinderen geluiden te noemen. Het wordt een soort woordspin. Welke woorden horen erbij?
Wouter: Spook!
Chris: Gestamp
Serra: Een soort van gekraak
Wouter: Moeraspitten
Megan: Een eng muziekje
Eva: Wat betekent eigenlijk spannend?
Wouter: Als een monster op je af komt in je droom.

Luuk kan een eng lachend spook nadoen. Petra moedigt iedereen aan om het geluid samen met Luuk te doen. Luuk geeft met zijn handen precies aan wanneer het lachen begint.
Lars heeft ook een eng geluid. Hij zegt plotseling ‘Boe' .
Petra: Kunnen we dat geluid ook samen met Lars doen? Hoe kunnen we dan weten wanneer de Boe komt?
Lars; Ik ga met mijn handen zo naar mijn knieën en dan zeg ik Boe.
Hij beweegt zijn handen langzaam naar beneden. Als hij  ‘Boe' zegt schrikt iedereen echt.
Lars: Iedereen ogen dicht.
Hij beweegt zijn handen en roept dan 'Boe'
Wouter: Ik schrik me dood.De kinderen gaat in kleinere groepjes spannende geluiden zoeken en opschrijven. Dat valt niet mee, voor sommigen is de opdracht niet helemaal duidelijk.
Perline en Megan schrijven wel geluiden op papier (tik tik boem boem) maar als ze het ‘uitvoeren' klinkt het niet meer spannend. Wouter en Chris tekenen een skelet, maar komen pas na een tijdje tot een geluid.

Petra: Waarom is het nou enger met je ogen dicht?
Luuk: Omdat het dan helemaal donker is.
Megan: Omdat je niet weet wanneer het komt.

27

Dag 6 - Groep Petra

dag 06
12 maart 2009
Luuk doet het geluid van een spook na.
Lars houdt met zijn handen de spanning vast...wanneer zou het geluid komen?
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.