Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Dit keer luidt onze onderzoeksvraag "Wanneer is geluid muziek?". Daarnaast willen we de focus op langzame geluiden richten.

De musici beginnen zo als altijd met het liedje, maar dit keer zingen ze het heel langzaam. Alle ideeën die hieruit voortvloeien worden in een langzaam tempo uitgevoerd. De kinderen bedenken variaties op de teksten. Zoals altijd bewegen vingers, handen en voeten mee.

We luisteren naar een presentatie van de groep van Inki. De kinderen hadden vorige keer een klein stukje in elkaar gezet.
Saïnson stelt het stuk voor. De kinderen staan in een rij. Elk kind voert om de buurt zijn geluid uit. Het is een zacht stuk. Op het einde laten de kinderen zich plots allemaal op de grond vallen en over de grond glijden. De andere kinderen hebben met grote aandacht geluisterd. Ze vonden het stuk mooi, spannend en grappig. Ze zijn het met elkaar eens dat dit muziek was.

Uit Nicoline's groep hebben de meisjes iets heel spannends gemaakt:
Dena en Naomi zitten op hun knieën en schuiven een bankje in en regelmatige ritme op en neer. Maartje op haar knieën wrijft met haar handen over het bankje. Myrthe knielt naast Maartje en  maakt een spannend gebaar door de lucht met haar handen en zegt : "uhhhhh" "uhhhhhhh".

Saïson stelt het stuk voor: "Viggo heeft het zachtste geluid dus we moeten nu heel stil zijn."

Als Petra vraagt wanneer geluid muziek is:
Luuk: "Meestal als je ze samen doet en de juiste houding hebt."

Wouter: "Ook als ze dezelfde maat hebben. Dat iedereen hetzelfde gaat spelen."

26

Dag 6 - In de grote groep

dag 06
12 maart 2009
Sainson en zijn groepje laten hun geluidenstukje horen.
Spannend geluidenstukje uit het groepje van Nicoline.
Luisteren naar Duke Ellington. Luuk swingt!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.