Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We zijn in het speellokaal, vandaag mochten de kinderen een instrument van thuis meenemen:
Lucas heeft een panfluit mee.
Wesley: samba-eitjes
Sainson: gitaartje op baterijen
Britt: zelfgemaakt instrument
Maybritt: mondharmonica
Inki heeft ook wat meegenomen: witte buisjes waar, als je er in blaast, een fluit geluid uit komt.

We hebben een gesprek over spannende, zachte geluiden en vrolijke blije geluiden. Lucas heef gelijk al bedacht hoe het spannend moet klinken met zijn panfluit. Ook heeft hij bedacht wat Wesley dan moet doen.
Lucas: Dan doe ik zo (fluit heen en weer op pan fluit) en dan doet Wesley dat (schud met hand).

De kinderen gaan aan de slag met het ontdekken van zachte, spannende en vrolijke geluiden. Ze overleggen met elkaar, proberen van alles op hun instrumentjes en de witte slangetjes worden uitgeprobeerd.
Als we terug in de groep zijn wordt duidelijk dat Lucas en Wesley nog steeds met het eerste plan bezig zijn en heel serieus overleggen. Ze laten het aan de groep horen en gaande weg, door vragen van Inki ontstaat er een spannend geluidenstukje waar iedereen aan meedoet. Er wordt heel precies opgelet en kritisch geluisterd naar elkaar of het geluidenstukje klinkt zoals de kinderen het bedacht hebben in hun hoofd.

Ontstaan  van het spannende geluidenstukje:

1) Lucas en Wesley hebben geluiden bedacht
2) Anderen  moeten boem zeggen als Wesley schudt(dit is bedacht door Lucas)
3) Sainson komt erbij met zijn gitaar en speelt als Wesley schudt (en gaat later steeds harder.)
4) Sam komt er ook bij met sambaballen, doet net als Wesley
5) Maybritt, Britt en Cheyenne komen erbij met de witte buisfluitjes.
6) Viggo heeft ook een geluid: een heel zacht elastiekgeluid, dat wordt het begin van het geluidenstukje, maar dan moet iedereen heel stil zijn. De concentratie neemt toe, iedereen is bezig en weet wanneer en wat hij moet doen!
Het spannende geluiden stuk is klaar. als de kinderen het nog een keer laten horen, spreken ze ook af dat als het einde nadert ze allemaal naar voren komen en zich op de grond laten vallen.

25

Dag 5 - Groep Inki

dag 05
10 maart 2009
Het ontstaan van het Spannende Geluiden stukje.
Britt met haar buisfluitje.
Volop aandacht en concentratie.
Viggo met zijn allerzachtste geluid.
Presentatie, 2 dagen later, aan de klas.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.