Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Een dag met veel instrumenten, zoals een trommel, een keyboard, fluitjes en nog meer. Allemaal van thuis meegnomen. Het is dus een "gezellige bende"!

Eerst doen we een paar spelletjes zonder de geluiden van thuis. Samen stampen we een eerste tel, daar voegen we later een klap, een klap op de knieen en een ssss geluid aantoe, zodat er een  5 kwartsmaat ontstaat. De kinderen vinden dat best lastig, maar als ze het solo mogen voordoen wordt het een uitdaging en gaan ze ook elkaar helpen.

Dan geef ik de kinderen de opdracht met hun geluid van thuis (varierend van een trommel of keyboard tot een eenvoudig stokje met schelpen aan een touwtje) verschillende geluiden te zoeken. De kinderen gaan daar helemaal in los en er ontstaat een enorm lawaai. (mede door de aanwezigheid van een enorme trommel) De kinderen vinden het zo veel lawaai, waarin ze geen muziek horen. Eén van de kinderen zegt, dat het pas weer muziek is als ze het omstebeurt doen. We gaan dan ook in de kring de geludien laten horen.

Oene (componist) komt dan binnen en luistert met de verschillende geluiden mee.  Als Michelle op haar fluit speelt, vraag ik wat de kinderen erbij voelen. Milo zegt "zacht", wat door veel kinderen wordt beaamd. Niels vindt het "hard" en Mieke "krijgt er kriebels van in haar buik".
Milo en Rayan willen samen iets laten horen. Milo gaat op Rayan's trommel, Rayan op Milo's keyboard. Ze luisteren naar elkaar en naar hun eigen geluiden, waarbij Milo verschillende manieren vindt om op de trommel te slaan (niet allen bovenop, maar ook aan de zijkant) en ook ritmes gebruikt. Oene gaat daar op in en breidt het uit door een roffel te maken en na een klap iedereen zachte geluiden te laten maken. Milo mag dan de rol roffel overnemen.

Ik geef de opdracht om met eigen materiaal van thuis een zacht, spannend geluidje en een vrolijk geluidje te zoeken. Daar komen leuke dingen uit en we raden soms welk karakter de speler heeft bedoeld.

Jill: "Wat Milo en Rayan deden klinkt als een orkest!"
Mieke over het spelen van Michelle op de fluit: "daar krijg ik kriebels van in mijn buik"

23

Dag 5 - Groep Ingrid

dag 05
10 maart 2009
Rob met de trommel van Rayan en een buisje, wat gebruikt wordt in de thuiszorg.
Componist Oene in de klas met op de achtergrond cameravrouw Julia.
Componist Oene met Rob, Cindy, Rayan, Jill, Milo, Michelle en Niels.
Jill en Cindy met hun spannende en hun vrolijke geluid.
Toèn kon Rayan het heeeel goed horen!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.