Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Serra heeft instrumentjes van huis meegenomen: een blokfluit, sambaballen, rinkelarmbandjes. Petra heeft ook iets meegenomen: schelpen aan touwtjes, en ook een soort plastic slangetjes. Alles wordt onderzocht en vergeleken. Op de slangetjes kan je blazen, dan hoor je hele hoge tonen.

Petra: "kunnen we zachte spannende geluiden maken, die horen bij een spannend verhaal? Bijvoorbeeld bij een bos in de nacht...."
De kinderen blazen en rammelen nu zachtjes.
Dolly heeft een krat met muziekinstrumentjes neergezet, dat trekt de kinderen enorm aan. Serra pakt een trommel. Petra vraagt hoe je op een trommel een zacht spannend geluid kan maken. Ze laat de trommel rondgaan.
Chris tikt er zachtjes op, Wouter ook. Maar Luuk legt de trommel neer en begint er met twee handen op te trommelen. "Ik moet wel even oefenen hoor, wat voor geluid ik er uit kan krijgen." Hij trommelt eerst met de hele platte hand, daarna met twee vingers. Maakt een crescendo, steeds harder, en eindigt met een grote klap. De andere kinderen zuchten: "Jaaah, mooi!"
Perline schuift zachtjes met haar schelpenketting over de trommel. Het ruist een beetje. Luuk: "klinkt net als de schelpen die aangestrand zijn op de zee."
Megan slaat met haar slangetje op de trommel, dan met haar hand, dan afwisselend. Het klinkt heel dreigend.

De kinderen mogen nu alleen of in kleine groepjes zachte spannende geluiden zoeken, en opschrijven. Maar misschien vinden ze ook wel vrolijke geluiden?

Perline gaat eerst met Megan en Chris mee; bedenkt zich dan: "ik wil eigenlijk alleen"
Ze gaat in een hoekje zitten, onderzoekt de verschillende geluiden van haar schelpenkettingen. Wrijft ze over de grond, langs de muur. Schrijft steeds op hoe dat dan klinkt. Ze wil graag nog meer instrumenten, zo'n buis met dingen erin. Ze doet het geluid na hoe het moet klinken. Het instrument wat ze zoekt ligt niet meer in de doos, Luuk heeft het. Perline vraagt en krijgt het van Luuk, hij heeft het niet nodig.

Wouter speelt zijn tekeningen, eerst streepjes met rondjes, dat betekenen slagen op de triangel, dan streepjes in verschillende lengte, dat betekenen tikken met een stokje op een stuk hout. Tot slot nog een slag op de triangel.

Luuk blaast op zijn plastic slangetje, en volgt daarbij zijn eigen ‘partituur'. Steeds als er een langer streepje staat blaast hij harder, en wordt het geluid hoger.

Serra heeft haar blokfluit heel precies nagetekend. Uit elk gaatje komt een ander geluid: roe, voe, loe, vie.

Serra slaat in een langzaam, dreigend tempo op de trommel.
"Wat gebeurt daar in het bos?" vraagt Petra.
Chris: "een olifant."
"Nee, er wordt geschoten, " zegt Luuk.
"Nee, dat ze aan het varen zijn", zegt Perline.
"Boeven op paarden die aankomen" zegt Serra zelf.
Iedereen speelt mee in Serra's tempo. " ze kunnen  ook snel aankomen" zegt Serra. Ze speelt nu een ta-dom ta-dom ritme met haar vuisten.

22

Dag 5 - Groep Petra

dag 05
10 maart 2009
Perline, Megan en Chris in onderzoek.
Luuk en Wouter onderzoeken het plastic slangetje.
Geluidentekeningen: van linksboven met de klok mee: Luuk, Wouter, Serra en Perline.
Perline en haar geluidenonderzoek.
Lars: 'een spannend en een vrolijk geluid'.
Luuk speelt zijn 'blije' geluid, precies volgens zijn eigen streepjespartituur!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.