Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag gaan we geluiden noteren.

In de kring praten we over wat je met één geluid kan doen. Wat voor verschillende geluiden zijn er eigenlijk mogelijk? We komen tot de ontdekking dat geluiden
hoog en  laag,
lang en  kort,
hard en  zacht kunnen
Samen ontdekken we  welke soort geluiden we hadden verzonnen en of we die kunnen ordenen.We komen tot de conclusie dat je:
wrijfgeluiden, tikgeluiden, stemgeluiden hebt.

De kinderen mogen nu hun geluid opschrijven, voor als je  het over een jaar nog wilt weten.   Je moet ook noteren of het hard zacht, hoog laag is.

Viggo maakt een geluid met zijn stem: 'hoe' (hoog zingen)-'hoe'( laag zingen) en dat 4x.
Britt: 3x met handen op benen slaan en met stem Ha!
Notatie: tik tik tik h

Sam: Hard met 2 handen op een stoel slaan
Notatie: BOEM hard

Lucas: 4x wrijven met stoelpoten over het tapijt.
Notatie: SSSS4 zacht

Sainson: Elastiekje 1x uitrekken en....los
Notatie: s tik |  (+ tekening van elastiekje)

Maybritt: zittend op een stoel met 2 handen 3x wrijven en daarna met 1 vinger een tikje tegen de zitting
Notatie: sj sj sj tik (+ tekening Maybritt op een stoel met handen die wrijven)

Wesley: Met stoelpoten heel lang en (goed luisterend) over het tapijt schuren
Notatie: sssssssss(allemaal sss in de vorm van een ster)

Cheyenne: zittend op stoel 2x boem met 2 stoelpoten
Notatie: boem boem

19

Dag 4 - Groep Inki

dag 04
6 maart 2009
Wesley's geluid: met stoelpoten heel lang en goed luisterend over het tapijt schuren.
Wesley's notatie van het stoelpoten schuurgeluid.
Viggo's notatie: 4x Hoe hoe (hoog laag zingen).
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.