Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag doen we kringspelletjes.  We staan in een kring en beginnen met een warming-up. Eerst met z’n allen voeten, knieën, heupen, schouders, armen en hoofd losmaken. En dan nu deze bewegingen ritmisch/gelijktijdig. We moeten goed opletten!

Dan gaan we gelijktijdig ‘bodysounds’ maken. Bijvoorbeeld stampen, klappen, wrijven, op je borst trommelen etc. Daarna ‘mondgeluiden’. Gelijktijdig pffff, shshshsh, met de tong klakken etc. Ook een beetje harder en zachter en sneller en neuriën. Kunnen jullie hoog neuriën, en laag? En glissando van heel hoog naar heel laag?
En als we een paar ‘body’- of mondgeluiden achter elkaar plakken, kunnen jullie ze dan nog steeds nadoen? Ook bij wel vier of vijf? Vooral de meisjes vinden dit leuk, het lijkt wel op dansles!

Kan iemand van jullie nou zo’n soort ‘liedje’ bedenken? Wel zo dat de rest het na kan doen. Kan je zelf wel twee keer precies hetzelfde doen? Nu mag iedereen in de kring zijn eigen favoriete geluid bedenken en voordoen.

Daarna gaan we proberen de geluiden te tekenen.
Ook wordt nog een rondje geluiden raden gedaan. Ogen dicht en een kind doet z’n geluid. Wat was het? Hadden jullie het geluid herkend?

18

Dag 4 - Groep Atie

dag 04
6 maart 2009
Een hele bijzondere manier om je geluid (schoppen tegen de tafelpoot) te tekenen.
Nog meer geluidentekeningen.
Noami's tekening laat zien hoe je met je handen op de tafel slaat.
'Bodysounds' met beweging erbij.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.