Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We beginnen met een kringspel met afwisselend een lang geluid (heeee) en een kort geluid (ho) Daarna verzint iedereen een geluid.
Martin zzzzzzzzzzzz (adem) p

Ik vraag hoe we kunnen zien dat de 'p' komt. Pepijn: "hij haalt adem en zijn wangen worden een beetje dik."
We luisteren of Rens en Maartje het goed nadoen, Dena vindt Rens iets te zacht, er word erg aandachtig geluisterd.
Verder is er ding dong, ping etc
Ook Dena met: ping ping wauw

Ik vraag of dit 1 of  3 geluiden zijn. Ze vinden 2, ping ping en wauw
Na de pauze maken we geluiden die we willen bewaren.
Pepijn heeft een hele mooie lange rrrrrrrrrrrrrr, om het tegelijk na te doen zegt Dena 3, 2, 1
Rens heeft een vrij lang klapstukje. Ik vraag wat het langste duurt
Pepijn zegt : ''Dat van Rens duurt wel lang maar het is een korte klank"

We combineren de geluiden met elkaar en Dena zegt dat we een dirigent nodig hebben om tegelijk te beginnen en starten. Iedereen wil wel.
Myrthe mag eerst, Ze zegt "begin maar'' om te beginnen, maar houdt wel met een mooi gebaar op.
Ik vraag of ze ook met een gebaar kan beginnen. Dit doet ze en als ik er per ongeluk doorheen ga praten maakt ze haar muziekstukje met een mooi gebaar toch nog af.
Tot slot maakt iedereen een tekening van zijn geluid.
 

17

Dag 4 - Groep Nicoline

dag 04
6 maart 2009
Geluiden tekenen.
De geluidentekeningen.
En nog meer geluidentekeningen.
Martin 'ZZZZZZZZ - PP'.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.