Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Groepsimprovisatie
We beginnen met het bekende lied: "We zijn weer bij elkaar..."  Het valt op dat sommige kinderen op toonhoogte kunnen zingen. Verschillende graderingen tussen harde en zachte geluiden  zijn te horen. Musici gaan over in lage tonen op "oeh" en "ah". Dit gaat een poosje door totdat een kind "appel" zegt. Ander kind: "appelboom". Musici houden vol met lange tonen.  De appel blijft ook volhouden en wordt "appelmoesssssssss" en "appeltaart."
Het volgende menu ontstaat (Notenvoorbeeld 5)

Woorden en woordcreaties gaan door elkaar heen. Kinderen begeleiden altijd met handen klappen of op dijen of met voeten.
Glijdende geluiden van beneden naar boven ontstaan op "ketchup" begeleid door handgebaren naar boven. "Chup" zondert zich af en begint een eigen leven te leiden (Notenvoorbeeld 6)

Musici introduceren weer lange tonen op "eee" , "oooh" en "shhhh". Met het geluid "sssss" tekenen de kinderen sliertjes met vingers in de lucht. Dierengeluiden keren terug. De aap of de kip blijven de favorieten. Wouter blinkt uit met een kleine apengeluid improvisatie.
De crescendi komen steeds vaker. Een teken dat de concentratie op is.

11.25 Weer bij elkaar in de grote groep
Petra heeft haar viool bij zich.  Petra legt uit dat de kinderen eerder op de ochtend naar een cello hebben geluisterd.  De groep luistert nog een keer naar "The Flight of the Bumble Bee'. Petra legt uit dat er twee mensen muziek maken. De ene speelt cello en de andere doet iets met zijn stem.
Naar aanleiding van deze combinatie neemt Petra haar viool en vraagt aan de kinderen of ze met hun stem na kunnen doen wat ze op haar viool speelt. Op de open snaar speelt ze verschillend ritmes, eerst lange noten dan sneller. Dan meer toonhoogtes erbij. Kinderen zingen op "la" na. Inki pakt ook haar viool. Inki glijdt met haar vinger op de snaar naar boven (glissando). De kinderen doen het met hun stem na: "woep!" Dan combineren ze tonen met glissando. "la la la la  woep!"

Petra vertelt dat volgende keer de componist Oene van Geel op school komt. De kinderen mogen voorwerpen meenemen en volgende keer gaat Oene  kijken of hij iets met hen geluid kan maken. Inki legt uit wat een componist is: "Iemand die geluiden verzint en achter elkaar zet. Iets wat de kinderen ook hebben gedaan." Petra voegt eraan toe dat het iemand is die dat voor zijn beroep doet.

Kringgesprek
Petra laat de kinderen aan woord om revue te laten passeren wat ze gehoord hebben. Ze vertellen heel letterlijk:
 "Ik hoorde geschreeuw" of
""Veel gegil, het deed pijn in mijn oren" of
"Mayonaise, snijden, ketchup, olé olé olé etc."
Viggo probeert te vertellen dat hij iets  met Perline samen deed . Perline ritmiseert: "knak knak knak knak" . Perline verzint een gebaar met handen onder haar oksels voor dynamische nuancering. Naar boven is hard naar beneden is zacht.

Kinderen vertellen wat ze hebben gehoord nadat ze naar "The Flight of the Bumble Bee" hebben geluisterd:
Pepijn: "Gezoem van een vlieg."
Rens: "Lijkt op een viool."
Perline: "Het lijkt op rennen."
Viggo: doet de muziek op "rrrrrrr" na.
Saïnson: "in het begin lijkt het op raceauto's alsof ze door de bocht gingen."
Milo:" Ik hoorde op het laatste "ting"."
Petra vraagt aan de kinderen of ze weten wat een componist is.
Luuk: "eentje die liedjes stuurt."

16

Dag 4 - In de grote groep

dag 04
6 maart 2009
Geluiden met beweging.
Veel enthousiasme en communicatie.
Bij binnekomst van de kinderen is er een 'miniconcertje' van Petra en Inki.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.