Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In het speellokaal liggen de spullen uit het bos (dag 2) klaar: katapult-tak, takken, steentjes, bladeren schors.)

Inki vertelt dat we de geluiden gaan onderzoeken van de spullen die we vorige week gezocht hebben in het bos. Wat is een onderzoek?
Sainson: Zoals bij de dokter, dat hij alles onderzoekt als  je ziek bent.

ONDERZOEK SESSIE:
De kinderen zoeken nu een plek aan de grote tak en beginnen met houtjes er op te slaan en te wrijven. Iedereen is aan het zoeken en ontdekken er wordt ook veel gepraat, sommigen zijn met zachte geluiden bezig, die kan je niet meer horen.

Hoe kunnen we  het oplossen  dat je de zachte geluiden ook hoort?
Kind:  Gewoon heel hard doen
Inki: Ja maar dan is het niet meer zacht.
Kind: Om de beurt
Inki: ja, dat is een idee, maar soms is het ook leuk dat je tegelijk gaat
Andere kinderen: Ja Maybritt en Sam willen iets laten horen wat bij elkaar pastte.
Allebei hebben ze een stok en slaan om beurten. Het is subtiel, maar er is toch duidelijk een verschil.
Inki: Hoe zou je dat kunnen omschrijven hoe die geluiden klinken?
Maybritt: Tik en tok (tik is het hogere geluid en tok de lagere)

We gaan verder met het zoeken van geluiden. Er ontstaan spontaan allerlei koppels. We laten het om de beurt aan elkaar horen op de speelvloer. Daarna worden er ook combinaties van geluiden gemaakt.

Wesley geeft een ritme aan: tok, tok
En Sainson volgt hem precies in de maat met het wrijven over 2 steentjes.

 

14

Dag 3 - Groep Inki

dag 03
2 maart 2009
Groot onderzoek van de vorktak.
Zachte geluiden, Inki wijst soms iemand aan die solo mag. Veel interactie tussen kinderen.
De kinderen blijven lange tijd geconcentreerd en luisteren goed.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.