Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Myrthe, Dena, Maartje, Pepijn, Rens, Martin, Naomi, Niels
De kinderen onderzoeken gretig hoe ze met het materiaal uit het bos zoveel mogelijk geluiden kunnen maken. Ze slaan met stokken op verschillende ondergronden (tafel, banken, mos, hoopje zand), wrijven met takken, kloppen op verschillende manieren: hard, zacht, snel, langzaam, samen of alleen. Myrthe en Dena draaien met een dun stokje in een gat, wat in een dikker stokje zit, wat een knarsend geluid maakt. Ze hebben het creatieve idee om zo een fluitje uit te hollen. Ook Naomi is hierin zeer geinteresseerd. Ze gaan daarmee enthousiast aan de gang, blazen er af en toe al op.We komen bij elkaar rond de tafel met het materiaal en ik vraag of alle kinderen 1 geluid willen laten horen, wat ze gevonden hebben. De andere kinderen moeten daarnaar luisteren, wat bijzondere aandacht oplevert.Rens schudt schelpjes in handenDena zwaait met takjes met bladeren eraanMyrthe draait het stokje in de dikke stok (Het geluid lukt niet meteen, maar het is ook wel heel spannend om te luisteren wanneer het geluid nu echt gaat klinken!)Maartje slaat met tak op mosMartin slaat met stok op tafel en op een boomstronkPepijn schuurt met een tak over de geribbelde boomstronkNaomi wil met Niels haar geluid laten horen, waaraan ook Rens meedoet: het vegen met stokken over een grote stok.
De kinderen werken al veel met elkaar samen, daarom vraag ik de kinderen om met z'n tweeën een muziekstukje te maken. Bedenk wat bij elkaar past en ga dat dan samen laten horen.
Pepijn en Martin slaan samen met takken op de boomstronk en tafel. Pepijn langzaam, Martin snel.Maartje voegt zich bij het tweetal en er ontstaat een heerlijke jamsessie, waarbij er met stokken op verschillende ondergronden wordt geslagen. De grond, tafel, boomstronk, bank, mos, stuk hout. Ze zijn heel geconcentreerd en coöperatief bezig!Dena en  Myrthe doen hun krasgeluid met 2 draaiende stokjes.Niels, Rens en Naomi gaan verder met het onderzoeken van de geluiden op de grote tak.
Maartje: "Wacht, ik heb een heel zacht geluidje, dat je anders niet kunt horen!" Iedereen moet stil zijn.Omdat de zachte geluiden niet gehoord worden als er ook harde geluiden zijn beginnen  we de geluiden in harde en zachte te verdelen. Dan komt er echter een moment waarop we het zachte geluid van Naomi (schudt heeeel zacht schelpjes in haar hand) vergelijken met het zachte geluid van Pepijn (breekt een takje door)Ik vraag of het hetzelfde klinkt ("nee")Hoe noemen we Naomi's geluid? "ting"Hoe noemen we Pepijn's geluid? "ting"Is het dan hetzelfde? "nee"Pepijn's geluid wordt "sjing"We beginnen de verschillende geluiden van de anderen te verdelen in ting en sjing-geluiden.

Het stukje van Niels, Pepijn, Naomi en Rens bestaat uit schaafgeluiden op een grote stok. Ik vraag aan de anderen waar het op lijkt.Dena: "rennende kinderen op een trap"Martin: "een drumstel"
Ik vraag de kinderen allemaal samen een muziekstukje te maken. Martin vindt, dat er dan een naam voor de band moet komen: "de drumstelband". Dena stelt "Rambamband" voor.Martin: "we moeten iets voor onze voeten hebben. En dat moeten we aan de band leren."Vraag van mij: Wanneer is muziekstukje klaar?Naomi: "als we het zeggen"Pepijn: "als je stopt"Martin: "als je geen energiemeer hebt"

13

Dag 3 - Groep Ingrid

dag 03
2 maart 2009
Rondje geluiden.
Myrthe en Dena met knarsgeluid van 2 in elkaar draaiende stokjes.
Pepijn en Martin aan het jammen.
Drumstel van Maartje en Martin.
Samenwerking.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.