Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Niels, Rayan, Milo, Cindy, Jill, Michelle, Mieke, Rob

Alle bos-spullen liggen in 't midden op een grote tafel .
"Jullie mogen alle geluiden op tafel onderzoeken."
Er wordt goed geconcentreerd onderzocht. Er gebeuren leuke dingen met veel variatie en de kinderen houden het lang vol.
Milo neemt de leiding en dat werkt goed. Op het moment dat iemand anders er doorheen gaat met een geluid, corrigeren ze elkaar; " Ssst, stil. Ik hoor 't niet."
Cindy stelt voor om een drumstel te maken, maar hoe moeten we 't dan neerleggen? Er wordt gezegd dat het eigenlijk al goed ligt.

We doen ook een raad-spel. Om de beurt gaat iemand met z'n ogen dicht en z'n rug naar de groep staan. Iemand maakt een geluid. De ander moet dan raden wat het was.  De kinderen doen het heel secuur. Was het precies goed? Of was het ongeveer hetzelfde geluid. Niels; "Iedereen moet stil zijn voor mijn zachte geluid."

Milo: "Allemaal tegelijk werkt niet zo goed. Ik hoor niet alles. Om de beurt, we doen een kringspel. Jij eerst."

Cindy: "We kunnen een soort drumstel maken."
Rayan: "Zo maak je geen drumstel. We hebben eerst pootjes nodig."
Michelle: "Ik heb een viool." Ze strijkt met twee stokken over elkaar en maakt strijkbewegingen.

Niels: "Iedereen moet stil zijn voor mijn zachte geluid."

12

Dag 3 - Groep Atie

dag 03
2 maart 2009
Het materiaal....
...en de bespelers.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.