Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Groepsimprovisatie
Musici beginnen met het bekende lied (notenvoorbeeld 1). Het Lied gaat in fragmenten uit elkaar en wordt heel zacht. Het staartje "horen, horen"  gaat nog een tijde door. Petra zingt hier overheen: ding ding dong. Kinderen pakken "ding dong" op. Gaat ritmisch over in voeten. (Zie notenvoorbeeld 3)

De kinderen bewegen veel. Klappen de ritmes met handen op dijen. De improvisatie is gekenmerkt door het plotse ontstaan van een harde geluiden (crescendo). Musici introduceren een nieuw begin vooral door handbewegingen. Zachte geluiden zijn altijd begeleid door kleine, fijne handbewegingen. Er zijn veel graderingen tussen  zacht en hard hoorbaar. Heel zachte geluiden ontstaan met hoge stem. Ritmes in voeten en handen gaan steeds door. De vingers kloppen op de tafels eerst zacht dan steeds harder met de hele hand:  en weer crescendo!
Er ontstaan volgende ritmes en woordcreaties:
(Notenvoorbeeld 4)

Het derde kringgesprek
Atie vraagt of de kinderen kunnen proberen de klok te horen en heel stil te zijn. Kinderen merken hoe lastig het is. Atie telt met vingers tot 10. Kinderen zijn heel stil. Er ontstaat een gesprek over harde en zachte geluiden.
Petra haalt de CD player en vraagt of de kinderen in de tussentijd naar muziek hebben geluisterd. Kinderen noemen instrumenten op die ze hebben gehoord. Kinderen luisteren naar Mozart Variaties op "Morgen kommt der Weihnachtsmann." Ze maken bewegingen bij de muziek. Als de muziek sneller wordt maken ze heel snelle bewegingen. Veel kinderen doen alsof ze piano spelen. Ze herkennen liedjes met dezelfde melodie zoals "ABC-liedje, Altijd is Kortjakje ziek, Poesje mauw" en zingen deze. Petra legt een andere disc (deel uit groepsimprovisatie van vorige keer) in de CD player. Kinderen kunnen het meteen duiden. Nog een geluid van uit het bos. Kinderen herkennen het meteen.

Nadat de kinderen naar Mozart's variaties op "Morgen kommt der Weihnachtsmann" hebben geluisterd:
Sainson: "Volgens mij is het altijd hetzelfde liedje."

11

Dag 3 - In de grote groep

dag 03
2 maart 2009
Tijdens de improvisatie.
Handgebaren.
Meedoen of gewoon genieten.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.