Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We beginnen weer met een namen ronde. De kinderen beginnen weer hun naam speciaal  te zeggen en te zingen in een cadans die gisteren ook onstond.
Aan het eind van de ronde is Sam. Zij bedenkt iets heel speciaals  in verhouding met anderen, die kopieerden een bepaalde cadans. Sam doet nu:  s,s,s,s,s,Sam

Er komt een gesprek over prettige en minder prettige thuis.
Prettige:

Sam: Mijn dekbed, tjie, tjie
Viggo: Kraken van de veren in mijn bed; krrrrr, krrrrr

Minder prettige:

Iemand zegt: Het vervelende geluid van geschreeuw van mijn broertje.
Het geluid van een auto geluid wordt vaak genoemd als niet fijn.

We hebben  een gesprek over de geluiden thuis. De kinderen proberen de geluiden te omschrijven en na te doen.

Sainson: De haan.
Inki: kan je dat laten horen hoe dat klinkt?
Sainson: Kukelekuu.
Inki: En hoe vaak?
Sainson: Vaak want we hebben een groot gezin.

09

Dag 2 - Groep Inki

dag 02
24 februari 2009
Rens heeft een mooi wrijf en tikgeluid.
Britt en Sainson vinden een katapult-tak.
De tak wordt meteen door meerdere kinderen verkend op geluiden.
Met een tak kan je wrijven....
....of tikken tegen de boom.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.