Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Niels, Rayan, Milo, Cindy, Jill, Michelle, Mieke, Rob

Eerst hebben we in de kring een gesprek over het luisteren naar geluiden bij je thuis.

Eenmaal in het bos wordt er materiaal verzameld om geluiden mee te maken.

"Hebben jullie nog geluisterd, thuis?"
"Ja!!!";  iedereen heeft geluisterd. Naar de klok, de wekker, de kat, "m'n bed kraakt", "m'n zus heeft geplast", "mijn zus maakt altijd heel veel geluid", "de buren ook".
"Straks gaan we luisteren in het bos."
"Jippie!"
"Wat gaan jullie daar horen."
"Dieren, takken die kraken, bladeren, eikels.....die kan je ook gooien."
"Kun je die geluiden ook meenemen?"
Rayan; "Je kan geluiden niet meenemen want ze zijn doorzichtig."
Anderen;  "Maar sommige geluiden wel."

08

Dag 2 - Groep Atie

dag 02
24 februari 2009
Praten over de geluiden van het bos.
Milo vindt een 'drumstel'.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.