Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Groepsimprovisatie
De musici beginnen met het bekende Lied "We zijn nu bij elkaar.." (notenvoorbeeld 1). Kinderen zingen meteen mee en vullen de pauze met een eigen geluid (kleine explosie). Na een tijdje zingen valt het lied in fragmenten uit elkaar. Verschillende delen van de kring zingen verschillende fragmenten. Het wordt steeds zachter. Bijna onhoorbaar.
De musici zingen op een toonhoogte door en introduceren langzaam meer toonhoogtes en ritmes. De kinderen volgen, ze beginnen met voeten te stampen, ze zingen en kloppen het ritme op hun dijen. Het swingt!
Er is een goede balans tussen spanningsopbouw en ontspanning. De kinderen swingen en zijn vol in de flow. Ze begeleiden hun muziek met bewegingen waardoor de muzikale acties expressief zijn. Ze kunnen tegelijkertijd met voeten en handen verschillende ritmes maken. De meeste kinderen doen mee. Sommige hebben nog wat aanloop nodig. Het ineens snel harder worden (crescendo) met klappen en stampen keert regelmatig terug. De musici grijpen in en beginnen weer met iets zacht. Petra gebruikt hiervoor kleine gebaren waardoor ze meteen de aandacht van de kinderen trekt en ze zich weer concentreren op het groepsgebeuren.
De volgende compositie ontstaat: (Zie notenvoorbeeld 2)

Het tweede kringgesprek
 Inki neemt het woord en introduceert het woord improviseren. Hierover ontstaat een gesprek . Ze praten er over wat gisteren gebeurde. De kinderen vertellen over hun vondsten. Geluiden worden in geluidentaal verwoord.
Petra introduceert de luisterhoek. De kinderen luisteren naar een compositie van Zapp. De kinderen swingen. Dena maakt hele mooie dans bewegingen. Veel kinderen doen instrumenten na. Ze kunnen alle instrumenten benoemen. Petra legt uit wat de luisterhoek is en dat de kinderen hier naar muziek mogen luisteren. Als ze willen kunnen ze dingen over de muziek in het grote blauwe schrift opschrijven.
De kinderen gaan in groepjes uit elkaar. Ze praten erover wat voor geluiden in het bos te verwachten zijn en hoe je geluiden kunt zoeken en bewaren. Na de pauze gaan de kinderen in groepjes naar het bos om geluiden te zoeken. Ze zijn druk in de weer. Het onderzoek is vol op gang. Ze vinden oneindig veel geluiden en instrumenten. Alles wat geluid maakt wordt verzameld en naar de klas gebracht. Hier leggen de musici de gevonden geluiden op tafels neer.

Vraag: Wat is improviseren?
Luuk: "Als je gewoon iets bedenkt zonder spullen of zo..."
Vraag: Wat deden jullie gisteren?
Sainson: "Ik ging met twee potloden muziek maken."
Tijdens gesprek na dat kinderen geluiden hebben gevonden in het bos:
Rens: "Ik maak er een gat in thuis dan kan ik het om mijn nek hangen om beter te trommelen."
Britt: "Onze boomstam lijkt op een mega katapult. We gingen alle met stokken op slaan en het was een heel mooi geluid."
Chris neemt twee takken en klopt op boomstam. " Ik kan dit doen.."
Milo reageert: " Dat is het verschil van die twee takken. Die hoor je licht en die hard."

07

Dag 2 - In de grote groep

dag 02
24 februari 2009
Luisteren naar muziek van componist Oene. De kinderen gaan er helemaal in op.
Stukje groepsimprovisatie op de tweede dag.
Op weg naar het bos.
Uitzoeken en laten zien wat er gevonden is.
De oogst van vandaag.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.