Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We maken eerst weer een rondje geluiden: verzin een geluid, de rest doet het na.

In het bos zijn de kinderen heel stil aan het luisteren. Er zijn hele zachte geluidjes, een plukje gras, geschraap van een tak op de grond, een blaadje wat op de grond valt, onze eigen voetstappen.
Er worden takjes en steentjes in het water gegooid.
Een hele verzameling wordt aangelegd van takken, blaadjes, stenen en schelpjes om mee terug naar school te nemen.

Het verzinnen en nadoen van geluiden
Niels B: Bla-bla-bla
Martin: t-t-t-sssss t-t-ssssss
De anderen doen dit: t-t-sssss, t-t-sssss. Maar Luuk heeft heel goed geluisterd: “nee, dat klopt niet, hij deed eerst 3 keer t, en toen ssssss en toen nog 2 keer t en sssssss.
We doen het nog eens, en tellen mee op onze vingers. Nu klopt het wel.

Petra vraagt: “Wat voor geluiden zijn er in de tuin?”
Perline: “Muizen, piep-piep”
Megan: “bijen. bzzzzzzzzz.”
Luuk: “Een bijtende plant die alles opeet”
Petra: “Hoe klinkt dat?”
Luuk: “kggg kggg kgggg kgggg”
Pepijn maakt fluitende geluiden. De andere kinderen: “Een vogel!”
Chris: “De wind. shhhhh shhhhhhh”
Wouter: “Plons, plons”
Lars: “Ja, dan heb je een vijver in de tuin en dan hoor je de vissen springen.”
Martin: “Roekoe, roekoe”
Megan: “Ja, uilen in de nacht”
Lars: “ik weet een hele goeie.....tok tok tok.........een specht die tegen de boom tikt.”

Petra: We gaan straks naar het bos, wat voor geluiden zouden daar te horen zijn?
Martin: “misschien hoor je wel een hert”
Wouter: “er zijn geen dieren in het bos, alleen maar vogels”
Megan: “er zijn wel dieren, maar dan moet je heel stil zijn”

Petra: “Zouden we de geluiden uit het bos ook kunnen meenemen? Hoe dan?
Pepijn: “Ja, een tak. gewoon meenemen.”
Wouter: “Blaadjes.......shhh shhhhh. En steentjes”
Serra: “Er zijn ook een soort eikels.....die maken ook geluid als je ze laat vallen.”
Lars: “In het regenwoud in Mexico daar hoor je ook een heel mooi geluid, van de natuur. Dan hoor je kling-kling ”
Martin: “Misschien zijn er wel egels, of een eekhoorn.”
Petra: “Hoe klinkt dat dan, een eekhoorn?”
Megan: "Die hoor je bijna niet."

In het bos:
Megan: " die steen hoorde weer anders dan die tak in het water. die tak hoor je 'plons' en die steen.....zo 'ploemp'."

06

Dag 2 - Groep Petra

dag 02
24 februari 2009
Chris draait rondjes met zijn reuzetak.
Het geluid van een tak in het water.
Het geluid van gras.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.