Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Om kennis met elkaar te maken zeggen de kinderen hun namen. Inki doet het na. De kinderen zeggen of Inki het het  goed deed of het de juiste klank /uitspraak was. Dit  levert leuke details op over uitspraak, klemtoon, hoe snel je iets zegt.

Daarna gaan we geluiden zoeken in de klas. Het bord is favoriet, de
zitzak ook, maar er komt weinig uit, ze springen stoeien en gaan er op liggen. Terug in de kring laten  we de geluiden horen aan elkaar.

Britt en Lucas hebben een geluid met met stokken.
Sam en Lucas maken een geluid met twee drukpoppetjes die rechtop of weer in elkaar vallen, het geluid is zacht maar leuk.
Cheyenne maakt een geluid met balletje en Viggo zegt " deng dereng deng deng"
Saïnson maakt op het bord een geluid met krijtjes.

Daarna doen we nog een ronde met geluiden zoeken.
De presentaties van geluiden worden steeds ingewikkelder en hebben steeds meer een begin en eind, dit gaat helemaal vanzelf. De kinderen ontdekken dat samenwerken erg leuk is en spannende combinaties oplevert van geluiden. Ook ontdekken ze dat ze zelf het initiatief mogen nemen en zelf kunnen ontdekken en dat iedereen verschillende geluiden ontdekt en dat je zelf kan bepalen of je het goed vindt.

05

Dag 1 - Groep Inki

dag 01
23 februari 2009
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.