Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Groepje: Martin, Dena, Naomi, Pepijn, Maartje , Myrthe, Rens,Niels B.
 
De kinderen laten in de kring hun geluid horen. Maartje en Dena hebben al samen een geluidje: ze doen een klapspelletje.
We doen een geluidenonderzoek en de ritsen van de laarzen gaan op en neer, het klittenband van de schoenen gaat open en dicht, en een kind laat zijn sok tegen zijn been schieten als geluid, we doen een rondje en luisteren wie het hardst is en wie het zachtst, en ze willen nog een rondje dus we doen het nog een keer.
Ook de geluiden van thuis komen reeds aan bod, van de cavia van Dena en het geblub van Martins vissen tot geluiden van de computer en het fornuis.

04

Dag 1 - Groep Nicoline

dag 01
23 februari 2009
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.