Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Yannick: Maak je een hele lange sliert, haal je hem erdoor, en dan ga je weer terug.

Wat zijn jullie aan het maken?

Yannick: Een tafel
Yannick?: Ik weet het niet hoe ik dit in elkaar moet draaien hoor.
Isa: Ik kan helemaal naar de overkant met die draad.
Isa: Als het draad bijvoorbeeld stukgaat, weet je wat je dan moet doen? Dan doe je de draad, en dan doe je die erover en dan maak je hem vast, en je bindt het vast.
Sem: Hey er zit iets in! (de voicerecorder )
Yannick: Ja heeft juffrouw gedaan, en straks kan ze hem niet meer pakken.
Max: Mag ik even er in?
Yannick: Heb je nou het draad doorgeknipt?
Isa: Ja het is een veels te lange draad.
Elise: Nee dat moet je niet knippen,
Isa: Het gaat beter met de bruin.
Elise: Esmee je moet het ook eens gekruist doen!

25

Groeien van draden

dag 19
31 maart 2009
Het wikkelen van draden om de tafel.
De draden worden langer en langer!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.