Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We hebben het atelier weer veranderd. Het kastje dat achterin stond is verplaatst, zodat we wat meer werkruimte krijgen.
Nick vindt het nog niet helemaal goed en stelt voor de tafel en de schildersezel om te draaien. Een heel goed idee, want de indeling wordt hierdoor logischer.
Nick heeft nu de smaak te pakken en verzint samen met Isa een nieuwe indeling voor de klas. Ze maken samen en plattegrond van hoe het er uit moet komen te zien.
Ze leggen het voor aan Ria en Floor voor, zodra zij weer op school zijn. We spreken af er een keer met iedereen in de klas over te praten.

23

Voorstel van Isa en Nick

dag 17
25 maart 2009
Isa en Nick maken een tekening van een mogelijke indeling van de klas.
Zo staat de kring dan...
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.