Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vorige week zagen we hoe serieus en precies sommige kinderen de bloemen tekenden die zij op straat tegenkwamen.

Afgelopen najaar in Reggio Emilia zagen we hoe kinderen vruchten en bladeren natekenden en hoe goed ze keken. Dat bracht ons nu op het idee om verschillende vazen en potten bloemen in de klas te zetten en de kinderen te vragen heel goed te kijken en deze met een zwarte fineliner te tekenen.

Niels M. zei 'het is wel makkelijk, want je hebt een voorbeeldje'

Toen iedereen klaar was hebben we de tekeningen en de bloemen naast elkaar gezet en gepraat over wat we zagen.
Hierna hebben de kinderen nogmaals de bloemen getekend en geschilderd maar nu met kleur. Er stond waskrijt, verf en ecoline klaar.
We hadden alleen rode, gele, blauwe en witte verf neergezet zodat ze zelf kleuren moesten  mengen. We hadden nl oranje viooltjes, paarsige blauwe druifjes en groene blaadjes.
Het leuke was dat als iemand eenmaal wist hoe je groen moest maken hij dat vol trots aan de anderen die groen nodig hadden ging vertellen.
Vooral Sem, Max en Niels v D. hebben veel met kleuren geexperimenteerd.Floor

22

Bloemen in zwart-wit en in kleur

dag 17
25 maart 2009
Tulpen, narcissen en blauwe druifjes, heel goed kijken en tekenen wat je ziet.
Iedereen werkt geconcentreerd, ook al vinden ze het best moeilijk.
Blauwe druifjes van Thijmen.
De bloemen worden ook nog met krijt, verf en ecoline gemaakt.
Niels v D. mengt de kleuren groen en oranje.
Mand met viooltjes van Elise.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.