Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag praten we in de kring over groeien.
Het ging vooral over het groeien van planten, zaadjes en jezelf.
Onze haren, tanden en voeten groeien.
De kinderen merkten op dat hun schoenen niet meegroeien.
Daarna gingen we zonnebloemzaden zaaien.

Na de kring, jassen aan en naar buiten. Per tweetal kregen de kinderen een blaadje en een potlood om de gespotte bloemen te noteren. We zagen grote verschillen in de manier van noteren, de een tekende honderd streepjes. Voor elke bloem een streepje. Anderen kinderen tekende heel precies elke bloem die ze tegenkwamen.
Cindy en Isa schreven zelfs de kleur erbij, ros en pas!

Weer terug in de klas hebben we gezaaid in zakjes die nu voor het raam hangen.

Gesprek over groeien

Ria: Goedemorgen allemaal, het is woensdag, atelierochtend
Niels v D.: Waarom staan de spullen er niet?
Ria: We gaan het over groeien hebben
Niels v D.: Niet meer over stapelen
Ria: Misschien is dat ook wel groeien
Ria: Waar denken jullie aan bij groeien?
Karlijn: Ik denk aan blokken, als je de blokken opstapeld is het ook een beetje groeien, want het wordt groter
Cindy: Planten worden ook groter
Karlijn: Als ze op tafel staan
Niels v D.: Mensen groeien,  ook als je nog een baby bent, kan je ook heel groot worden
Niels M.: Kan je ook een reus worden
Niels v D.: Nee, dan ben je allang dood
Ria: Dus je kan wel groeien maar geen reus worden?
Allen: Nee!
Lois: Yannick kan niet meer groter worden
Yannick: Jawel hoor, ik kan nog groeien
Niels v D.: Ik ook
Sem: Iedereen kan nog groeien
Niels v D.: Dan ben ik grote Niels
Thijmen: Bloemen kunnen ook groeien, moet je er wel water in doen. In een potje doen en dan water erop en dan gaat het groeien
Ria: Dus mensen groeien?
Karlijn: Mijn moeder met haar schoenen, die schoenen, haar voeten die groeien niet meer, want die zijn al groot
Sem: Schoenen die groeien niet
Thijmen: Huizen ook niet
Niels M: Die kunnen nooit groeien
Niels v D.: Die worden alleen gemaakt...
Yannick: Groente groeit ook
Ria: Wat bijvoorbeeld
Yannick: Tomaat, banaan, appels, peren, sla, paprika
Elise: Je handen
Sem: Een muur
Niels v D.: Is ook gestapeld
Ria: Groeit die ook?
Sem: Nee
Ria: De muur is gestapeld maar niet gegroeid, heb je iets nodig om te groeien?
Sem: Water
Annelies: Geven we de muur water
Sem: Haal je één steen weg doe je daar water in
Ria: Gaat ie dan groeien?
Niels v D.: Nee, dat kan niet
Niels M.: Een steen groeit niet
Ria: Waarom niet?
Thijmen: Omdat het hard is
Lois: En wij niet niet, mijn wangen zijn zacht
Ria: Als iets zacht is kan het groeien?
Allen: Ja
Ria: Kussens zijn zacht en groeien niet
Nick: Maar dat is genaaid en mensen niet........

20

Groeien

dag 16
18 maart 2009
Zonnebloemen zaaien.
Bloemen vinden en noteren.
Cindy en Isa tekenen de gevonden bloemen.
We zijn groter gegroeid!
Gevonden bloemen noteren.
In onze tuin vindt Yannick een uitgebloeide zonnebloem van vorig jaar.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.