Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Niels: Ik ga met de kassa
Niels: Dan moet je wat kopen
Thijmen: Eerst effe geld
Thijmen: Ik wil deze auto
Thijmen: Ik wil geld terug
Niels: Nee je krijgt geen geld
Nick: Mag ik een boekje kopen?
Niels: Nee dat is teveel euro.
Nick: Voor 5 euro?
Niels: Ik kijk wat kan
Niels: Het is gratis, alle boekjes zijn gratis
Nick: Mag ik er een tasje bij?
Gwenn: 1 geld

19

Tellen aan de kassa

dag 15
17 maart 2009
Boeken kopen aan de kassa.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.