Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Annelies: Esmee ga jij de jongens eens tellen
Esmee: 7!
Annelies: Gwenn wil jij ze ook even tellen?
Gwenn: 9!
Karlijn: Ze deed het hierzo en toen weer daarzo
Thijmen telt..
Thijmen: 9!
Annelies: Elsa de meisjes
Elsa telt.
Elsa: 9!

Annelies: Hoeveel hebben we er bij elkaar?
( ze leggen de hoeveelheid kinderen met dopjes neer )
Bij elkaar tellen we 18..

N&E: Ik heb er 2
N&E: Eerst 1 dan 2
N&E: Ik heb er een heleboel

12

Telmachine 2

dag 11
10 maart 2009
Het 1 voor 1 tellen van steentjes via de buis
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.