Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We gingen heel veel wegen, maar kan je water ook wegen?
Iedereen: jaaaaa.
Niels v D: Dat wil ik ook.
Hoe gaan we dat doen?

Nick: Ik weet het. Dan pakken we een weegschaal en dan kijken we.
Lois: We pakken water en dan moet er misschien wat bij of wat af. En dan kijken we hoeveel we krijgen.
Yannick: Ja dan kan het echt evenveel worden

11

Water wegen

dag 10
9 maart 2009
Overgieten in de weegschaal en wegen tot het in evenwicht is.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.