Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We beginnen de kring met aan de kinderen te vragen wat ze nog weten van de vorige dagen dat het over tellen ging.
Annelies: Wat hebben we gisteren geteld?
Niels v D.: Houtjes
Sem: Water
Annelies: Water kan je moeilijk tellen
Yannick: Bakken water tellen, 1, 2, 3, 4, 5
Sem: Of druppeltjes tellen
Niels v D.: Maar dat kan toch niet als je de bak omkiept en er komen allemaal druppeltjes eruit
Annelies: Komen er veel druppels
Niels v D.: Moet je twee bakjes hebben
Annelies: Zou wel kunnen
Karlijn: Ja, doe je allemaal druppeltjes in die bak
Sem: Weet je wat je ook kan doen, dat we ze in de maismachine doen
Lois: Nee dat kan niet want dan glijden ze, want water glijdt bij elkaar
Annelies: Dat kunnen we een keer proberen
Yannick: Ik weet wat, ik heb een beker en als je daar water in doet, eerst een druppel dan zie je dat die druppel echt blijft liggen
Annelies: Neem je die beker morgen mee?
Yannick: Ja.......................Annelies: Wat gingen we nog meer tellen?
Thijmen: Blokjes
Cindy: Voeten
Annelies: En jongens en meisjes
Sem: Romy is er niet
Annelies: Hoeveel meisjes?
Nick: Romy is er niet
Elise: Ik weet het al
Allen: Romy is er niet
Annelies: Alles bij elkaar hadden we 18, nu is Romy er niet
Nick: 17
Annelies: Hoe doe je dat?
Nick: Gewoon teruggeteld
Lois: Eén minder
Nick: Ik had nagedacht en ik had al eens eerder 18 en toen moest ik van pappa gewoon terugtellen
Annelies: Heel goed hoor. We zijn met 17. Thijmen wil even tellen of dat klopt?Om de beurt tellen de jongste kinderen de kinderen in de kring. Tot tien gaat dat heel goed, boven de tien vergeten ze er af en toe één.We vragen ze met materiaal uit het atelier een stapel te maken, te tellen hoeveel dingen ze op elkaar hebben gelegd en vervolgens op een A4tje met stift hun stapel te tekenen.Isa legt eerst nog uit wat stapelen is, ‘dan leg je dingen boven op elkaar'

Thijmen: wil je vasthouden?
Thijmen: hij is nog niet klaar, hij gaat steeds pot
Nick: moet je met lijm doen
Thijmen: hier lijm op?
Thijmen: help tot het droog is
Thijmen: 1, 2, 3, 4, 5, ik heb 5
Thijmen: ik doe er nog een bij
Thijmen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Reflectie

Het was weer een ochtend met veel concentratie. Er werd goed gewerkt  door de kinderen, sommigen werkten ook tijdens het buitenspelen door omdat ze perse iets af wilden krijgen.
Wat me opvalt is dat de kinderen de opdracht om het gemaakte werk te tekenen nu al heel gewoon vinden, terwijl ze daar een tijdje terug moeite mee hadden.

13

Stapelen

dag 12
11 maart 2009
Thijmen maakt een stapel, Eerst met plakband. Dat lukt niet, dan plakt hij het met lijm.
Na de 8 schrijft hij zijn naam er nog bij.
Esmee en Isa hebben zoveel gestapeld dat ze het niet meer konden tellen.
Sem leert Elsa de 11 schrijven.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.