Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Alle kinderen gingen stenen wegen. Ze kregen verschillende soorten weegschalen, een blaadje papier en een fineliner. De vraag was of ze konden weergeven welke steen zwaarder was en welke lichter.

Sem: dit zijn al de stenen en dit zijn de cijfers hoeveel de stenen wegen. Dit is 100 (hij schrijft 001). Eerst deed ik het met deze weegschaal (de balans), maar toen wist ik wel welke zwaarder was maar niet hoeveel het weegt. Maar met deze weegschaal wist ik hoeveel het weegt.

 

10

Stenen wegen

dag 09
4 maart 2009
Notatie van de gewogen stenen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.