Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In de kring probeerden we een grote bak mais te tellen. Dit was heel moeilijk en het was veel te veel en het zou wel heel lang duren. Wel de hele ochtend en de hele dag. Dat ging dus niet, en wilden de kinderen ook niet doen! Tijdens het atelier bedacht Yanncik een oplossing. Hij ging een telmachine maken.

Nick: Dit is de zwaarste, hij is toch groot.
Dit is de lichte. Dit is ook de lichte, dit is ook de zwaarde en die is zwaarder.
"Nee dat is van papier".

Lois: Geweegd en toen ging ik het omtekenen en toen ging ik het opschrijven.

Cindy: Dit is een steen, ik noem hem de huissteen, want een huis heeft een muur en een huis heeft een grond.

09

Telmachine

dag 09
4 maart 2009
Tellen met de telmachine.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.