Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Atelier op school - V

ODS De Zeppelin

Na het voortijdig einde van het atelier op de Mr van Eijckschool, gaf de directie van ODS de Zeppelin aan dat zij heel geïnteresseerd waren om het laatste deel van het schooljaar te participeren. Het team ging opnieuw aan de slag in groep 3.

Ook in deze groep heeft kunstenaar Eugenie Bakker het materiaal als uitgangspunt genomen. Er was weer plakband, maar daar kwamen al snel ook buigzame stokken, houten latten, stroken rubber bij, waar de kinderen hun experimenten op los konden laten. Elke keer werd er teruggekeken op de vorige atelierdag, en werden er nieuwe onderzoeksvragen door de kinderen opgeworpen. Eugenie bracht ook beeldmateriaal mee om hen nieuwsgierig te maken: foto’s uit de krant, boeken met afbeeldingen van raadselachtige kunstwerken – om steeds weer nieuwe vragen en verder zoeken mogelijk te maken.

Beeldverslag

Het team
Eugenie Bakker, kunstenaar
Elly de Jong, leerkracht
Marius van Berloo, stagiair

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.