Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vorige week startten we met ons project. Vandaag zijn cellist Michiel en violiste Diet van Amsterdam Sinfonietta op bezoek. Samen met hen openen we de les en we nemen hen mee in ons project.

Observatie

In ons eigen openingsritueel: "Ik zing vandaag voor jou" worden Diet en Michiel betrokken alsof ze al heel lang bij de klas horen. Dat is erg mooi om te zien, de kinderen zingen ook graag voor onze gasten.

Rijk en Colin doen, in de klas al, hun geluid van vorige week na, voordat we teruggaan naar het Speellokaal waar we ons nog meer van de sessie van vorige week proberen te herinneren.
Diet en Michiel spelen een tekening, die is gemaakt vorige week.

29

Sinfonietta in het project

dag 09
21 maart 2013
Startsituatie van het muzieklokaal
Beginnen in de klas met zingen voor elkaar
Yindee zingt
Rijk zingt voor Michiel
En de ronde gaat door
Diet en Michiel spelen een tekening die vorige week is gemaakt
Video van het begin van de les (2:52min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.